Exigor 


Exigor bildades 2007 och är ett bolag som säljer skyddsutrustning och desinfektionsmedel till företag. Vårt kontor finns i Göteborg och vi servar kunder i hela Norden med våra produkter.