Verksamhet


I takt med en ökad komplexitet i affärerna ställs större och tuffare krav på säljkåren. I många fall krävs djuplodande kunskap inom bolagets produkter och tjänster samt att säljaren även är delaktig i leveransen vilket kan resultera i minskad effektivitet när det gäller de initiala delarna i säljprocessen, exempelvis besöksbokningen

Vi har ägnat många år att samla på oss kunskap om vad som krävs för att en säljkår skall nå sina mål. Det har visat sig att förarbetet innan själva säljmötet många gånger är nyckeln till framgång.
exigorgbgexigorgbg
exigorgbg

Extern besöksbokning


Är en av de enskilt viktigaste delprocesserna i säljprocessen.

Vårt mål är att förse våra kunder med besök hos de företag som de verkligen önskar träffa, att ge besöksmottagaren relevant information om mötets innehåll och se till att densamme är beredd att sätta av erforderlig tid för mötet.

Utöver detta är det vårt mål att boka möten med god planering och god logistik samt göra allt som går för att undvika att möten ställs in.

Rådgivning


I samband med ett besöksbokningsuppdrag uppstår ofta frågor kopplade till personlig försäljning. Det kan handla om "hur skapar vi säljande möten?" eller "hur kan vi bli bättre i förhandlingssituationer?"

Exigor är vana vid att agera som rådgivare i dessa situationer och erbjuder konkreta verktyg för att bidra till förbättrad försäljning.
goteborg1goteborg1
goteborg
exigorgoteborgexigorgoteborg
exigorgoteborg

Utbildning


I de fall det är mer effektivt för våra kunder att låta den egna sälj- eller bokningskåren boka sina säljmöten erbjuder vi utbildningar i att på bästa och effektivaste sätt uppnå sina mål.

​Utbildningarna är anpassade till huruvida personen är novis eller mer erfaren mötesbokare.

Coaching


​En säljchef spelar en mycket viktig roll i att bolaget skall nå sina mål tillsammans med sina medarbetare.

I större bolag är tjänsten ofta kanske mer strategisk men vardagen för de flesta säljchefer innebär ofta även ett stort operativt ansvar.

Oavsett nivå på rollen kvarstår ändå det faktum att utan bokade möten blir det svårt att få några affärer alls.

Konsten att förmå säljare eller bokare att topprestera varje dag de skall boka möten är både tids- och energikrävande.

Exigor erbjuder att på plats hos vår kund arbete som besökbokningscoach för bolagets säljare eller bokare i syfte att öka frekvensen och kvalitén på bokningarna och frigöra värdefull tid för säljchefen.
exigor i goteborgexigor i goteborg
exigor i goteborg