Goteborg2Goteborg2
Goteborg2

Exigor - experter inom mötesbokning


Exigor är ett kunskapsbolag inom försäljning med fokus på de första delarna i säljprocessen. Beroende på våra kunders affärslogik, hur de är organiserade och vad som är mest optimalt erbjuder vi såväl outsourcing- som insourcinglösningar. Läs mer om våra tjänster under Verksamhet!