Alkoholbaserat

Alkoholbaserat


DAX


Handdesinfektion 70% med pump - 600ml

LIV


Handdesinfektion 75% med pump - 600ml
Handdesinfektion 75% - 1000ml
Handdesinfektion 75% - 5000ml

Lawinex


Vi kan erbjuda Lawinex hela sortinment av hand- och ytdesinfektion
Handdesinfektion finns både i flytande form och gel.

Handdesinfektion

50ml 85% gel, flytande form
100ml 85% gel, flytande form
500ml 85% gel, flytande form
1000ml 75%, 80% flytande form
5000ml 75%, 80% flytande form

Ytdesinfektion med eller utan tensider

1000ml 
5000ml

Kontakt


Exigor AB
Huvudkontor

Drakegatan 10
412 50 Göteborg